Kobieta w świecie mężczyzn

 

W zasadzie zdanie, które stało się tytułem niniejszego artykuły najpełniej oddaje istotę funkcjonowania kobiet w biznesie. Jeszcze do niedawna, tak światowy jak i polski biznes stanowił męską domenę.

 

W dużej mierze taki stan rzeczy uwarunkowany by historycznie, zaszłości z poprzednich stuleci, które silnie zarysowały się w XIX wieku, czyli czasach rozwoju przemysłu w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, przez długie lata pozostawały twarde i niezmienne. Strefa publiczna i zarabianie były domeną mężczyzn, zaś kobiecym królestwem przez długie wieki pozostawał dom. Tak wyraźny podział stanowił niemałą barierę wejścia kobiet na rynek pracy. Choć ruchy sufrażystek, a później emancypantek i feministek przyczyniły się walnie do zmiany podejścia do kobiet jako pracowników, wiele lat przyszło czekać by kobiety zaczęły być postrzegane jako równorzędne partnerki w świecie biznesu.

 

Jak się okazuje jeśli chodzi o stanowiska zarządcze piastowane przez Polki, w naszym kraju nie jest źle, 37% managerów to kobiety, Polska na tle świata wypada naprawdę nieźle, światowa średnia to 22%. W 2015 r. nasz kraj zajął 3 pozycję na świecie pod względem procenta feminizacji stanowisk kierowniczych. Europa Wschodnia, do której twórcy raportu „Woman in Business 2015” zaliczyli Polskę jest zdecydowanym liderem pod tym względem w sakli świata. Sytuacja wygląda o wiele gorzej jednak w kwestii najwyższych stanowisk. Kobiety na fotelach prezesa stanowią zaledwie 7%. W zarządach spółek i radach nadzorczych jest nieco lepiej, ale nada to niewielki procent, bo – 15%.

 

 

A oto rozkład udziału kobiet na kierowniczych stanowiskach w poszczególnych branżach w skali świata.  

 

Tagged Under

Język